•  
 

Formuláře pro účastníky CŽV

Žádosti

Oznámení

Různé

Přihlášky k ZZk

Vyplněný formulář doručte na centrum celoživotního vzdělávání (osobně, poštou, prostřednictvím podatelny).

Veškerá potvrzení týkající se účasti v programu CŽV tiskne Centrum celoživotního vzdělávání z aplikace IS MU. Je možné vystavit:

  • potvrzení o účasti v programu CŽV
  • potvrzení o délce neúspěšně ukončeného programu
  • potvrzení o délce absolvovaného programu