•  
 

Postup pro vkládání závěrečné práce do Archivu závěrečných prací

1. V agendě Student, v sekci Závěr studia klikněte na odkaz Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce. V pravém horním rohu zkontrolujte, zda máte zvoleno správné studium.

2. Klikněte na odkaz Manipulace s archivem závěrečné práce.

3. Nyní postupujte podle zelené nápovědy – čtěte pozorně! Vyplňte anotace, klíčová slova, vyberte jazyk práce a potvrďte shodnost elektronické a případné tištěné varianty závěrečné práce a Uložte.

4. Nyní vložte soubor s textem závěrečné práce do archivu. Použijte odkaz Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací.

Klikněte na odkaz Zavedení souboru.

Ve formuláři ponechte zaškrtnuté políčko "Jsem autorem souboru", upřesněte typ nahrávaného souboru - plný text práce či příloha a následně dohledejte soubor ve vašem počítači. Můžete také upravit název vkládané práce či doplnit popis vkládaného souboru, tyto údaje ale nejsou povinné. Po uložení formuláře se vybraný soubor zavede do archivu.

Zavedené soubory se vám přehledně zobrazí na stránce archivu.

Poznámka: Do archivu je možné vkládat text práce ve formátech Word, ODF nebo PDF. Vkládáte-li práci ve Wordu či ODF, pak se PDF a holý text vytvoří automaticky. Vložíte-li rovnou PDF, holý text se vytvoří z PDF též automaticky.

Odevzdávaná práce nesmí být uzamčená, zašifrovaná nebo jinak nečitelná. Ověřte, že se vytvořila textová verze. Pro dostatečné vyplnění archivu je nutné, aby k textu práce existovala s ním totožná verze obsahující holý text (její vytvoření může nějakou dobu trvat). K souborům, které vložíte ve Wordu nebo ODF, se zpravidla do půl hodiny vytvoří automaticky jejich textové verze. Textové verze jsou nutné k tomu, aby bylo možné v archivech závěrečných prací vyhledávat.

Doporučení: Soubory vytvořené v OpenOffice.org není nutné převádět do Wordu (přípona .doc), je lepší uložit je v nativním formátu ODF (přípona .odt), případně převést rovnou do formátu PDF. Zkontrolujte si, zda soubory .doc/.odt v archivu ZP odpovídají vašim představám (včetně souborů převedených do PDF). Pokud konverze neproběhla správně, vložte soubory rovnou v PDF. Soubor je možné přímo ve Wordu či Writu uložit jako PDF.
Pokud potřebujete některé části své závěrečné práce skrýt, je nutné podat si před odevzdáním práce do archivu písemnou žádost (s dostatečným předstihem). Na základě schválení žádosti proděkanem pro studijní záležitosti CŽV mohou být konkrétní části práce skryty.

5. Pro převzetí archivu studijní referentkou (podmínka přistoupení k obhajobě) je nutno jej mít správně naplněn. Archiv ZP je dostatečně naplněn, když:

  • Je vyplněna anotace v jazyce práce a anotace anglicky.
  • Jsou vyplněna klíčová slova.
  • Archiv ZP obsahuje textovou verzi a k ní připojený soubor s textem ZP ve formátu Word, ODF nebo PDF.
  • Je vyplněn jazyk závěrečné práce.
  • Je potvrzena shodnost elektronické a případné tištěné varianty závěrečné práce.

Jakmile ZP převezme studijní referentka, nelze v archivu již nic měnit. Práce je také zpřístupněna veřejnosti dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).