•  
 
Habilitace a jmenování profesorem

Habilitace a jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na PdF MU řídí interními předpisy

Vzor formální úpravy habilitační práce

Vzor formální úpravy habilitační práce v českém jazyce

Vzor formální úpravy habilitační práce v anglickém jazyce

Seznam oborů, ve kterých je PdF MU oprávněna konat habilitační řízení

https://www.muni.cz/vyzkum/akademicke-zalezitosti/seznam-oboru-pro-habilitacni-rizeni

Seznam oborů, ve kterých je PdF MU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

https://www.muni.cz/vyzkum/akademicke-zalezitosti/seznam-oboru-pro-rizeni-ke-jmenovani-profesorem

Údaje o řízeních

Bližší informace Vám podá referentka oddělení Dana Nesnídalová