•  
 

Vedení fakulty – kontaktní údaje

Děkan

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph. D.

Děkanát

Poříčí 7, 603 Brno
Tel.: +420 549 49 1601
E-mail: dekan@ped.muni.cz

Proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

doc. Mgr. Vladimír Richter

Katedra hudební výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 6501
E-mail: richter@ped.muni.cz

Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy


doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Katedra ruského jazyka a literatury
Poříčí 9, 603 00 Brno
Tel.: +420 549 49 4677
E-mail: korycankova@ped.muni.cz

       

Proděkan pro výzkum a akademické záležitosti

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Institut výzkumu školního vzdělávání

Poříčí 31, 603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 1677

E-mail: tjanik@ped.muni.cz

Proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů
Poříčí 7, 603 00 Brno


PhDr. David Kroča, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury

Tel.: +420 549 49 5277
E-mail: kroca@ped.muni.cz

Proděkan pro strategii a internacionalizaci         

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Poříčí 31, 603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 5099

E-mail: pancocha@ped.muni.cz

Tajemnice

Mgr. Bc. Daniela Němcová

Děkanát
Poříčí 7, 603 00 Brno
Tel.: +420 549 49 1621

E-mail: tajemnik@ped.muni.cz