•  
 

Vedení fakulty

proděkan pro bakalářské studium a PŘŘ

proděkan pro magisterské studium

host - předseda AS

proděkan pro internacionalizaci

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

proděkanka pro kvalitu a strategii

tajemnice