•  
 

Vedení fakulty

proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení PdF MU

děkanka

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti

proděkanka pro kvalitu a záležitosti studentů a absolventů PdF MU

proděkanka pro rozvoj a strategii

proděkan pro magisterské studium a celoživotní vzdělávání

proděkanka pro internacionalizaci a vnější vztahy

tajemnice

 
 
Archivovaná verze z webu PdF