•  
 

Vedení fakulty

proděkan pro bakalářské studium a PŘŘ

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

proděkan pro magisterské studium

proděkan pro internacionalizaci

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti

proděkanka pro kvalitu a strategii

tajemnice