•  
 

Informační komise AS PdF MU

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (předsedkyně) poucova@ped.muni.cz

Karel Doleček

Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová

Bc. Mariana Ondrušová

PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. - externí člen/expert

Mgr. Jan Šplíchal - externí člen/expert