•  
 
Studijní katalogy předmětů pro CŽV

Studijní katalogy předmětů pro CŽV

Příprava studijních katalogů pro rok 2018/2019 (informace z kolegia děkana zde dne 9. 1. 2018)

Harmonogram:

1) Do 20. 2. 2018 správci katalogu kontrolují a opravují údaje o předmětech v Informačním systému MU.

2) Do 20. 3. 2018 všichni správci katalogu na katedrách potvrdí Mgr. Daně Kučerové (kucerovadana@ped.muni.cz) správnost katalogů CŽV.

3) Od 20. 3. 2018 do 30. 4. 2018 vyučující předmětů kontrolují doplňující informace a potvrzují jejich správnost.