•  
 

Nabídka kurzů na PS 2019

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí další vzdělávací a zájmové kurzy pro zaměstnance PdF MU. Všechny nabízené kurzy jsou tradičně pro zaměstnance fakulty zdarma a budou realizovány při minimálním počtu 5 účastníků. 

Kompletní nabídka kurzů pro zaměstnance PdF MU na PS 2019

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat Mgr. Simonu Kubíčkovou: kubickova@ped.muni.cz.