•  
 
Všeobecné pokyny k zahraničnímu pobytu

Všeobecné pokyny k zahraničním pobytům

Obecné informace

Před odjezdem

Každý student, který realizuje zahraniční pobyt v délce více než 14 dnů, je povinen tento pobyt evidovat v Informačním systému MU (dále „IS“), v sekci Stáže, studijní a pracovní pobyty.  Evidence pobytu zahrnuje informace o délce a místě pobytu (země, institutce), typu pobytu a názvu programu, v rámci kterého student vyjíždí do zahraničí.

Po založení pobytu v IS je student povinen do tohoto záznamu přiložit elektronickou verzi kompletně vyplněné a podepsané (alespoň ze strany MU) studijní smlouvy (Learning Agreement) nebo smlouvy o stáži (Training Agreement),  (viz čl. 3 a čl. 7 směrnice rektora č. 8/2011). Na základě tohoto dokumentu budou data pobytu zaznamenána v IS v evidenci studia Mgr. Radka Pospíšila (tento záznam se provádí automaticky po vložení naskenovaných dokumentů. Mgr. Pospíšila - internationaloffice@ped.muni.cz  kontaktujte pouze v případě nesrovnalostí nebo jiných problémů souvisejících s pobytem).

Studijní smlouvy a smlouvy o stáži schvalují a podepisují pověřené osoby na katedrách.

Během pobytu

Maximálně do 30 dnů od začátku semestru na zahraniční instituci má student právo na změny studijní smlouvy nebo smlouvy o stáži. Všechny změny musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající, tak přijímající institucí. Změny smlouvy (Changes to Learning Agreement) si student nechává potvrdit nejdříve na zahraniční instituci, poté je posílá ke schválení oborovému koordinátorovi na PdF MU, který je následně zasílá k potvrzení na Centrum zahraniční spolupráce MU.

Kompletně vyplněný a podepsaný formulář změny studijní smlouvy nebo smlouvy o stáži je student povinen vložit v elektronické podobě do evidence stáže či pobytu v IS. Původní smlouvy se z evidence pobytu neodstraňuje – dokumenty se přidávají!

Po příjezdu

Student je povinen po svém návratu ze studijního pobytu zavést do IS MU výpis absolvovaných předmětů a hodnocení (Transcript of Records) a potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Studies). Po svém návratu z praktické stáže je student povinen nahrát do IS MU potvrzení o absolvování stáže (Traineeship certificate/Confirmation of the Placement Period). Prostřednictvím aplikace v sekci Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech student do 1 měsíce po návratu požádá o uznání předmětů ze zahraničí. Doktorští studenti podávají žádost o uznání předmětů papírovou formou. 

Důležité dokumenty

Studijní smlouva (Learning Agreement)

Formulář studijní smlouvy (pro Erasmus+)
Formulář studijní smlouvy (pro ostatní pobyty) 

Smlouva o stáži (Learning Agreement for Traineeship/Training Agreement)

Formulář smlouvy o stáži (pro Erasmus+)
Formulář smlouvy o stáži (pro ostatní pobyty) 

Změna studijní smlouvy (Changes to Learning Agreement)

Formulář změny studijní smlouvy (pro Erasmus+) 
Formulář změny studijní smlouvy (pro ostatní pobyty) 

Změna smlouvy o stáži (Changes to Learning Agreement)

Formulář změny smlouvy o stáži (pro Erasmus+) 

Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Studies)

Formulář potvrzení o délce studijního pobytu (pro Erasmus+)
Formulář potvrzení o délce studijního pobytu (pro ostatní pobyty) 

Potvrzení o absolvování stáže (Traineeship Certificate/Confirmation of the Placement Period)

Formulář potvrzení o absolvování stáže (pro Erasmus+)
Formulář potvrzení o absolvování stáže (pro ostatní pobyty)

Výpis známek (Transcript of Records)

Formulář pro výpis známek z pobytu Erasmus+ 

Uznání předmětů ze zahraničí

Návod na uznání předmětů ze zahraničního pracovního pobytu 
Návod na uznání předmětů ze zahraničního studijního pobytu 

V případě nejasností či obtíží kontaktujte vaši studijní referentku.

Návod pro vyplnění Studijní smlouvy/Smlouvy o stáži

Návod pro vyplnění studijní smlouvy (pro Erasmus+)
Návod pro vyplnění smlouvy o stáži (pro Erasmus+) 

Návod pro evidenci pobytu v zahraničí v IS MU

Návod pro evidenci  pobytu v IS MU před odjezdem
Návod pro evidenci  pobytu v IS MU po návratu