•  
 

Studijní pobyty na partnerských univerzitách PdF MU

Pedagogická fakulta MU má uzavřeny následující smlouvy s partnerskými univerzitami:

  • Tomsk State University - informace o pobytu a výběrovém řízení spravuje Katedra ruského jazyka a literatury. Kontaktní osobou je PhDr. Simona Koryčánková, Ph.D. Na tento pobyt je možné žádat o stipendium CZS. Dále je možné žádat v rámci stipendijního programu PdF MU o podporu studijního pobytu
  • McLennan Community College, Waco, Texas - informace o pobytu a výběrovém řízení spravuje Katedra anglického jazyka a literatury. Kontaktní osobou je Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. Na tento pobyt je možné žádat v rámci stipendijního programu PdF MU o podporu studijního pobytu