•  
 

Studijní pobyty

Studijní pobyty jsou kromě nejrozšířenějšího programu Erasmus+ dále možné v programech:

 https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty