•  
 
ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy

ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy


Program je v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru na 2. stupeň ZŠ (k získání odborné kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacího předmětu německý jazyk a literatura na 2. stupeň ZŠ).

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství 1. stupně ZŠ
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 4 semestry
  • Cena: 7 000 Kč/1 semestr
  • Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: německý jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení