•  
 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání

Termín a místo konání

Zápis do programu celoživotního vzdělávání proběhne v sobotu 21. 9. 2019 v učebně 1, Poříčí 7, a v učebně 50, Poříčí 9 (dle oboru - bude upřesněno v 1. polovině září 2019).

K zápisu si s sebou vezměte: 

  • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
  • doporučujeme vzít si s sebou i psací potřeby.
U zápisu obdržíte: 

  • rozhodnutí o přijetí do programu celoživotního vzdělávání
  • heslo pro přístup do Informačního systému MU
  • potvrzení o účasti v programu celoživotního vzdělávání
  • informace pro nově přijaté účastníky (nákup semestru v Obchodním centru MU, zápis předmětů, rozvrh, podmínky a specifika v programu celoživotního vzdělávání)
  • pokyny k BOZP a PO

Plná moc k převzetí rozhodnutí 

V případě, že se nemůžete k zápisu do programu celoživotního vzdělávání dostavit osobně, můžete zmocnit plnou mocí jinou osobu.

K zápisu do programu celoživotního vzdělávání a převzetí rozhodnutí o přijetí a dalších dokumentů je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu účastníka celoživotního vzdělávání

V den zápisu bude každý nově přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu účastníka celoživotního vzdělávání. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie! Karta slouží pro pohyb pouze v rámci univerzity (vstupy do učeben, výpůjčky knih atd.) lze využít i kartu z předchozího studia na MU. Pokud ji stále vlastníte, zkontrolujte, zda je aktivní v sekci KARTA v Osobní administrativě. Pokud ano, není třeba objednávat novou.

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápis. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde. Tuto možnost mohou využít ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit zápisu.