•  
 
ZS1 Matematika pro základní školy

ZS1 Matematika pro základní školy


Program je v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru na 2. stupeň ZŠ (k získání odborné kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na 2. stupeň ZŠ). 

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství 1. stupně ZŠ
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Maximální počet účastníků je 30. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 4 semestry
 • Cena: 7 000 Kč/1 semestr
 • Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 7. 2019
 • Minimální počet účastníků: 8

  Informace ke stažení