•  
 
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova


Program je v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k získání odborné kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacího předmětu výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství 1. stupně ZŠ
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 6 semestrů
  • Cena: 7 500 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF