•  
 
Učitelství anglického jazyka pro střední školy

Učitelství anglického jazyka pro střední školy


Program je v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu anglický jazyk a literatura na 2. stupeň ZŠ (příp. absolventy neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele anglického jazyka a literatury na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření kvalifikace pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu anglický jazyk a literatura na 2. stupeň ZŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia)
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení probíhá formou písemného testu, který se bude konat dne 28. 8. 2019 v 11 hodin. Po termínu konání testu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace. Maximální počet účastníků je 25. Ukázka přijímacích testů z předchozích přijímacích řízení je zveřejněna na webových stránkách katedry anglického jazyka a literatury - zde.
  • Délka: 2 semestry
  • Cena: 8 000 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: anglický jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 7. 2019

    Informace ke stažení