•  
 
Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy

Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy

Program je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s  § 10 odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ, kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství 1. stupně základní školy, absolvování písemného přijímacího testu
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení probíhá formou písemného testu, který se bude konat dne 28. 8. 2019 v 11 hodin. Po termínu konání testu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace. Maximální počet účastníků je 15. 
    Ukázka přijímacích testů z předchozích přijímacích řízení je zveřejněna na webových stránkách katedry anglického jazyka a literatury - zde.
  • Délka: 4 semestry
  • Cena: 8 000 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: anglický jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 7. 2019
 
 
Archivovaná verze z webu PdF