•  
 

ICT koordinátor

Program vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb. upravené vyhláškou č. 412/2006 Sb. Je určen učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele - metodika informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Hlavním cílem vzdělávání je prohloubit a rozšířit kompetence účastníka k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. Absolvent získá kvalifikaci ke koordinaci v oblasti ICT. Získá kompetence umožňující kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu. Vstupním požadavkem je ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce. 

Podmínky pro přijetí: minimálně 2-letá pedagogická praxe, ukončené vysokoškolské magisterské studium v učitelských oborech nebo magisterské studium v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia, ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce.

Požadované materiály: potvrzení o délce pedagogické praxe, úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)

Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Maximální počet účastníků je 20. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

  • Délka: 3 semestry
  • Cena: 8 000 Kč/1 semestr
  • Garant: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019
  • Minimální počet účastníků: 8

    Informace ke stažení