•  
 
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii


Program je určen pedagogickým pracovníkům - speciálním pedagogům a psychologům. Obsahově nabízí účastníkům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích: 1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie 2. Speciální výtvarná výchova 3. Speciální výchovné aktivity s mimovýtvarným zaměřením 4. Speciálně pedagogická praxe.

Program je zaměřen na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, psychologie a psychoterapie a také zejména do jednotlivých expresivně zaměřených uměleckých aktivit s pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem. Cílem je vybavit účastníky potřebným množstvím teoretických znalostí i praktických zkušeností v těchto oblastech tak, aby mohli ve svých povoláních prostřednictvím metod expresivní arteterapie rozšířit své profesní kompetence zaměřené na výchovu a sociálně-pedagogickou práci. 

Výuka probíhá formou celodenních víkendových kurzů, 1x měsíčně v sobotu a neděli, vždy zaměřených na 2 - 3 vybraná témata.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium speciální pedagogiky nebo psychologie
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 4 semestry
 • Cena: 7 500 Kč/1 semestr
 • Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019
 • Minimální počet účastníků: 35

  Informace ke stažení

NESPLŇUJETE PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ?


Můžete se přihlásit na kurz Expresivní terapie se zaměřením na vzdělávání - informace o kurzu najdete zde.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF