•  
 

DPS Vychovatelství


Program je v souladu s § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, kterou lze uplatnit v dětských domovech, domovech mládeže a školních družinách, v mimoškolních a školních zařízeních v oblasti volného času apod. 

 • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 40. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 3 semestry
 • Cena: 6 900 Kč/1 semestr
 • Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019
 • Minimální počet účastníků: 5

  Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF