•  
 
DPS Učitel odborných předmětů na středních školách

DPS Učitel odborných předmětů na středních školách


Program je v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména ekonomických oborů, oborů technických věd a technologií. Cílem programu je doplnění učitelské kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské odborné studium (zejména ekonomické obory, obory technických věd a technologií)
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 3 semestry
  • Cena: 7 900 Kč/1 semestr
  • Garant: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení