•  
 

DPS Pedagog volného času

Program je v souladu s § 17 zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Je ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, pedagogika volného času.

Absolvent je vybaven profesionálními kompetencemi zaměřenými na profesi, která předpokládá přípravu v oblasti volnočasové pedagogiky a zahrnuje teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu. 

 • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 40. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 2 semestry
 • Cena: 6 900 Kč/1 semestr
 • Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2018
 • Minimální počet účastníků: 5

  Informace ke stažení