•  
 
DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky


Program je v souladu s  §  6 odst. 2 písm. c) a § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. a s vyhláškou č. 317/2005 Sb. Cílem programu je příprava absolventů pro přímou práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních.

UPOZORNĚNÍ: Závěrečnou zkoušku, na základě které obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, budou moci vykonat pouze uchazeči s předchozím pedagogickým vzděláním. Uchazeči bez předchozího pedagogického vzdělávání nemohou vykonat závěrečnou zkoušku a po absolvování programu obdrží pouze výpis absolvovaných předmětů.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 4 semestry 
  • Cena: 8 000 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF