•  
 

DPS Chemie pro ZŠ


Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání učitelské kvalifikace v oboru chemie. Cílem je doplnění kvalifikace učitele chemie na 2. stupeň ZŠ.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium odborné chemie (Mgr., Ing.) na přírodovědecké fakultě, chemické a chemicko-technologické fakultě, potravinářské nebo farmaceutické fakultě. 
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 3 semestry
  • Cena: 7 900 Kč/1 semestr
  • Garant: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF