•  
 
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky


Program je určen zejména pro zájemce, kteří působí na pozici speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nesplňují požadavky dle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Program je v rozsahu 350 hodin a je určen absolventům magisterských studijních oborů Pedagogika, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a Vychovatelství.

Absolvent získá kvalifikaci speciálního pedagoga a způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga, tzn. pedagogických pracovníků v pedagogicko-psychologických poradnách, ve speciálněpedagogických centrech, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, zřízeném pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve výchovném ústavu, v dětském domově, v diagnostickém ústavu, popř. ve školách. 

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium v oborech Pedagogika, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a Vychovatelství
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 6 semestrů
  • Cena: 5 000 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení