•  
 

Asistent pedagoga

Program je v souladu s § 20 odst.1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb., novela zákona o pedagogických pracovnících.

Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga a je zakončen závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, z reflexe pedagogické praxe a z obhajoby závěrečné práce. Absolventi tohoto kurzu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti související s oblastmi působení asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost v spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 40. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce února. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 1 semestr
 • Cena: 6 700 Kč/1 semestr
 • Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019
 • Minimální počet účastníků: 10 

  Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF