•  
 
Pro studenty

Aktuality pro studenty

 

Úřední hodiny studijního oddělení pro osobní návštěvu

26. 11. 2020

Milé studentky a milí studenti,


v týdnu od 30. 11. 2020 tým studijního oddělení znovu zavádí úřední hodiny pro osobní návštěvu (v omezeném režimu):


  • úterý a čtvrtek 9-11 a 12-14 hodin
Návštěvu studijního oddělení doporučujeme dobře zvážit. Stále preferujeme bezkontaktní formy komunikace (především e-mailem). Osobní návštěvu využívejte pokud možno jen pro převzetí přelepek na ISIC, studijního průkazu nebo diplomu.

  • Přelepku na ISIC získáte v každé kanceláři studijního oddělení, která v dané chvíli zajišťuje provoz.

  • Studijní průkazy vydává pan Martin Musil.

  • Diplomy předávají Vaše (již bývalé) studijní referentky.
V případě návštěvy studijního oddělení používejte při vstupu do budovy desinfekci, noste roušky a dbejte prosím na obecně doporučované rozestupy.


Za tým pracovníků studijního oddělení PdF
Petr Šimík, vedoucí
www.ped.muni.cz/koronavirus
www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni
odkaz do IS MU

 
 

Výdej studijních průkazů (vč. ISIC) – možnost zaslání poštou

26. 11. 2020

Aktualizace 26. 11. 2020


Vážené studentky a vážení studenti prvních ročníků PdF,
v týdnu od 30. 11. 2020 spouštíme v omezeném režimu úřední hodiny pro osobní kontakt – vizte prosím zprávu https://is.muni.cz/auth/bt/info_PdF/107580094/.


I nadále však platí možnost zasílání studijních průkazů poštou – výhradně do vlastních rukou adresáta.

Vzhledem k nařízení využívat v maximální možné míře home office si studijní oddělení vyhrazuje právo zasílání v dávkách (např. 1x za týden). Studijní oddělení zpracuje a expeduje jen a pouze uhrazené objednávky. Závěrem dodáváme, že nevyzvednuté průkazy jsou na fakultě uloženy v bezpečí. Pokud kartu nutně nepotřebujete, můžete převzít v budoucnu v lepších časech.


S úctou
za tým pracovníků studijního oddělení PdF
Petr Šimík, vedoucí
www.ped.muni.cz/koronavirus
www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni
odkaz do IS MU

 
 

Výdej diplomů – možnost zaslání poštou

26. 11. 2020

Aktualizace 26. 11. 2020


Vážené absolventky a vážení absolventi,
v týdnu od 30. 11. 2020 spouštíme v omezeném režimu úřední hodiny pro osobní kontakt – vizte prosím zprávu https://is.muni.cz/auth/bt/info_PdF/107580094/.


I nadále však platí možnost využít služby zaslání diplomu poštou – výhradně do vlastních rukou adresáta.

Tuto možnost nabízíme jako krajní řešení v současné pohnuté době. V okamžiku předání zásilky dopravci už nedokážeme monitorovat další zacházení. Je třeba vzít na vědomí, že originál diplomu fakulta vystaví jen a pouze jedenkrát. V případě doručení adresátovi v poškozeném nebo přímo znehodnoceném stavu je možné žádat jedině o vystavení druhopisu. Vzhledem k nařízení v maximální možné míře využívat home office si studijní oddělení vyhrazuje právo zasílání v dávkách (např. 1x za týden). Studijní oddělení zpracuje a expeduje jen a pouze uhrazené objednávky. Závěrem dodáváme, že nevyzvednuté diplomy jsou na fakultě uloženy v bezpečí a počkají na svého majitele. Zejména absolventi bakalářského studia, kteří pokračují ve studijní dráze v magisterském programu, pokud diplom nezbytně nepotřebují již nyní, mohou s převzetím počkat na vhodnější doby budoucí...


S úctou
za tým pracovníků studijního oddělení PdF
Petr Šimík, vedoucí
www.ped.muni.cz/koronavirus
www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni
odkaz do IS MU

 
 

Rozhodnutí rektora 9/2020 – COVID-19 opatření – účinnost od 30. 9. 2020

30. 9. 2020

Vážené studentky a vážení studenti,


z pověření tajemnice Pedagogické fakulty Vás informuji o účinnosti nového Rozhodnutí rektora MU č. 9/2020 MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19.


Petr Šimík
vedoucí studijního oddělení
www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni
odkaz do IS MU

 
 

Změny v úředních hodinách studijního oddělení

26. 11. 2020

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍOd 30. 11. 2020 nabízí studijní oddělení omezené úřední hodiny pro osobní návštěvu:

  • úterý a čtvrtek 9-11 a 12-14 hodin
Radka ČERVINKOVÁ
pracovní neschopnost (zástup Ivana LUKLOVÁ)


Hana BEDNÁŘOVÁ
úřední hodiny pouze čtvrtek 9-11 a 12-14 hodin

odkaz do IS MU