•  
 
Učitelství praktického vyučování

Učitelství praktického vyučování

Program je v souladu s § 9 odst. 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro uchazeče, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitou - obory se zaměřením na obchod a služby, technické obory, obory zdravotnických, pečovatelských a sociálních služeb. Program je vhodný i pro absolventy VOŠ. Program není určen pro absolventy klasických gymnázií.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (ne klasické gymnázium)
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 4 semestry
  • Cena: 7 900 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF