•  
 

Speciální pedagogika 


Program je v souladu s § 7 odst. 2 písm. c), § 8 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 7 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství k rozšíření původní kvalifikace učitele o odbornou kvalifikaci k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 6 semestrů
  • Cena: 5 000 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF