•  
 

Studium pro výchovné poradce


Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat)  funkci výchovného poradce ve škole. Je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium v učitelských oborech nebo magisterské studium v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia a minimálně 2-letá pedagogická praxe.
 • Požadované materiály: potvrzení o délce pedagogické praxe, úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o pedagogické způsobilosti) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Maximální počet účastníků je 60. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 4 semestry
 • Cena: 6 000 Kč/1 semestr
 • Garant: PhDr. Jan Beran, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2019
 • Minimální počet účastníků: 20

  Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF