•  
 
Zážitkový kurz pro učitele anglického jazyka

Zážitkový kurz pro učitele anglického jazyka 

Charakteristika programu:
Jedná se o intenzivní jazykový a metodický kurz pro učitele anglického jazyka.
Zážitkový kurz poslouží jako model zejména pedagogům, kteří kromě standardní výuky organizují také např. školy v přírodě, letní tábory, výlety apod. V průběhu kurzu si frekventanti postupně vyzkoušejí praktické, kreativní aktivity, které budou následně posouzeny z hlediska využitelnosti v jejich vlastní praxi. Součástí kurzu bude reflexe dosavadní praxe frekventantů a aktivita zaměřená na přípravu (libreto/manuál) konkrétního tábora, školy v přírodě, výletu apod. Kurz bude sestaven tak, aby s ohledem na jedinečnost jednotlivých účastníků pokryl spektrum mnohočetných inteligencí dle Howarda Gardnera.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent VŠ s pedagogickým zaměřením nebo praktikující učitel angličtiny – účastník magisterského (rozšiřujícího) studijního programu.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu získá rozšířené možnosti inspirace pro organizaci škol v přírodě, letních táborů, výletů apod.

 • Garant kurzu: doc. Mgr. Světlana Hanušova, Ph.D.
 • Lektor kurzu: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.; PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Suchý
 • Délka kurzu: 5 dnů (23. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
 • Termín konání kurzu: 
  zahájení: 23. 10. 2017: 16.00-17.00 hod.
  ukončení: 27. 10. 2017: obědem
  Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého
 • Obsahový plán kurzu:
  Seznámení s možnostmi organizace intenzivního kurzu (školy v přírodě, výletu, tábora apod.) od přípravy až po jeho zakončení. Reflexe učitelů na svou dosavadní praxi ve srovnání s očekáváním z dob studentských let. Posouzení, jakým způsobem mohou frekventanti využít zážitky z kurzu ve své vlastní praxi.
  Na počátku, po celou dobu kurzu a v jeho závěru mohou být zařazeny níže uvedené, stručně popsané komponenty kurzu.
  OČEKÁVÁNÍ
  Jednou z prvních aktivit setkání bude řízené (osnova - studenti budou vyzvání k třídění po stránce jazykové, metodické a osobní) sdílení představ o průběhu a výstupech kurzu. Frekventanti je budou poskytovat nejprve individuálně a poté v týmech.
  SEZNAMOVACÍ AKTIVITY
  Vhodné pro vytvoření vazeb ve skupině, u níž lze předpokládat, že někteří účastnící se již znát budou, jiní ne. Je rovněž nezbytné počítat s variantou, že někteří účastnící mají s obdobným typem kurzu zkušenost.
  VEČERNÍ RITUÁL
  V návaznosti na zvolené ústřední téma kurzu budou frekventanti každý den „rituálně" uzavírat stejnou formou. K tomuto účelu může posloužit tematická píseň (např. ukolébavka), báseň apod.
  „BUDÍČEK“
  Píseň nebo skladba, která studentům oznámí zahájení nového dne kurzu.
  RANNÍ REFLEXE
  Pravidelná úvodní aktivita dne. Účelem ranního setkání je reflexe aktivit, které frekventanti absolvovali v předešlém dni a ve společné diskuzi zvážit možnosti jejich využití ve vlastní praxi.
  REFLEXE DOSAVADNÍ PRAXE
  Lze se domnívat, že frekventanti kurzu budou absolventi pedagogických programů na vysokých školách, praktikující učitelé. Z tohoto pohledu se zdá vhodné zařadit program, v jehož průběhu bude účastníkům nabídnuta reflexe srovnávající jejich představy o praxi v průběhu studií a srovnání s realitou. V neposlední řadě budou mít možnost formulovat též profesní (příp. osobní) představy do budoucna.
  HORKÉ KŘESLO
  Jde o jednu ze závěrečných aktivit, při níž jsou studenti vyzváni, aby si všichni navzájem sdělili, proč si jeden druhého váží. Lze provádět písemnou i ústní formou.
  HODNOCENÍ
  Aktivita navazující na první uvedenou součást kurzu - očekávání. Týmy i jednotlivci budou porovnávat svá očekávání z počátku kurzu a hodnotit, zda a do jaké míry došlo k jejich naplnění. Opět strukturovanou formou.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjišťován formou vyhodnocení kurzu uvedeného v předchozím textu. Evidence účastníků bude vedena ve formě: jméno, příjmení, telefon, email, adresa, organizace, „Jak jste se o nás dozvěděli?", poznámky. Každý účastník, který se kurzu zúčastní, získá osvědčení o jeho absolvování. 
 • Cena kurzu: 4 900,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2017 do 15. hod. (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 40
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-1132/2015-1-131).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF