•  
 

Svět řemesel v MŠ

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na zisk vědomostí a dovedností v oblasti řemeslné výroby a technických činností v jednotlivých řemeslech a následně na osvojení si metodiky práce s vybranou technikou a rozšíření si portfolia nápadů, jak s dětmi pracovat v této oblasti.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent schopen:
• charakterizovat vybraná řemesla, včetně pojmového aparátu 
• prezentovat adekvátním způsobem příklady jednotlivých řemesel
• motivovat děti k práci s kovem, dřevem, plastem a textilem
• u dětí rozvíjet zájem o tradiční řemesla

 • Garant kurzu: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. Blok: Vybraná řemesla (7 hodin v prezenční části + 3 hodiny samostudia)
  Cílem je rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti vybrané řemeslné výroby a technických činností v jednotlivých řemeslech pro děti předškolního věku. Blok bude zaměřen na osvojení si pojmů a názvosloví vybraných řemesel, tj. na dílny pro výrobu z kovů, dřeva, plastů a textilií např. zámečnická dílna, klempířská dílna, krejčovská dílna atd.
  II. Blok: Způsoby prezentace vybraných řemesel (7 hodin v prezenční části + 3 hodiny samostudia)
  Cílem je rozvíjet u učitelů vědomosti a dovednosti v oblasti metodiky práce s vybranou technikou (stavebnice, didaktická hra a interaktivní tabule).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF