•  
 
Evaluace - nástroj pro efektivní řízení školy

Evaluace - nástroj pro efektivní řízení školy 

Charakteristika programu:

Vzdělávací kurz vychází z aktuálních požadavků, resp. povinností managementu škol k jejímu efektivnímu řízení. Řeší problematiku formy a vyhodnocování evaluačních nástrojů a diskutuje nad nimi.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent VŠ s pedagogickým zaměřením.

Profil absolventa:

Účastníci se:

• Orientují se v problematice evaluačního procesu jako nástroje pro efektivní řízení školy.

• Orientují se v problematice volby vhodného evaluačního rámce; přípravy evaluace pro školu či jednotlivce; realizace evaluačního, resp. autoevaluačního procesu a vyhodnocení získaných informací.

• Jsou schopni shrnout získané informace do souhrnné SWOT analýzy.

• Jsou schopni aplikovat získané informace pro úpravu řízení školy. 

• Umí aplikovat vybrané metody evaluace a sebeevaluace pro efektivní řízení pracoviště. 

• Vedou své podřízené k autoevaluační činnosti cílem kariérního růstu. 

• Jsou schopni aplikovat závěry evaluačních zpráv učitelů i jiných škol pro rozvoj vlastní činnosti. 

• Jsou seznámeni s vybranými nástroji efektivního řízení školy. 

Garant kurzu: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.


Délka kurzu: pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 40 hodin

Termín konání kurzu: dle domluvy (pátek nebo sobota), laboratoř 89

 • Obsahový plán kurzu: 
 • 1. blok (10 hodin přímé výuky)
 • Výukové cíle bloku:
 • Uvedení účastníků kurzu do řešené problematiky, sdělení cílů a obsahu kurzu a zjištění vzdělávacích potřeb účastníků kurzu v oblasti výuky k efektivnímu řízení školy, kdy takovým nástrojem bude evaluace, autoevaluace, portfolia učitelů a jejich vyhodnocování řediteli.
 • Seznámení se metodikou evaluačního, resp. autoevaluačního procesu vhodného pro řízení základní nebo střední školy.  
 •  Řešená témata:
 • Druhy evaluací (vědecká vs. praktická; podle proveditele; podle fáze provedení a podle druhu informací na které se zaměřuje. 
 • Evaluační metody a techniky (dotazníkové šetření; experiment; průzkum veřejného mínění; kvalitativní analýza; kvalitativní vs. kvantitativní průzkum; pozorování; statistika; testování hypotéz; verifikace. 
 • 2. blok (10 hodin přímé výuky)
 • Výukové cíle bloku:
 • Specifikace pedagogické evaluace. Její aplikace a využití při řízení školy
 • Řešená témata:
 • Evaluace vs. hodnocení – rozdíly vs. společné vlastnosti.
 • Vnitřní vs. vnější evaluace s důrazem na autoevaluaci.
 • Přístupy k pedagogické evaluaci. Specifikace.
 • Oblasti pedagogické evaluace.
 • 3. blok (10 hodin přímé výuky)
 • Výukové cíle bloku:
 • Tvorba evaluačního procesu, jeho průběh a hierarchie. 
 • Tvorba a průběh autoevaluačního procesu na úrovni učitel a škola.
 • SWOT analýza.
 • Řešená témata:
 • Volba evaluačního nástroje. 
 • Příprava evaluace.
 • Realizace evaluačního procesu. 
 • Vyhodnocení evaluačního procesu. 
 • Volba autoevaluačního nástroje učitele. 
 • Příprava autoevaluace učitele.
 • Realizace autoevaluačního procesu učitele. 
 • Vyhodnocení autoevaluačního procesu učitele. 
 • Volba autoevaluačního nástroje pro celou školu. 
 • Příprava autoevaluace pro celou školu.
 • Realizace autoevaluačního procesu pro celou školu. 
 • Vyhodnocení autoevaluačního procesu pro celou školu. 
 • blok (12 hodin přímé výuky)
 • Výukové cíle bloku:
 • Aplikace evaluačního, resp. sebeevaluačního procesu vlastního pracoviště. 
 • Diskuse získaných výsledků. 
 • Realizace volitelné exkurze na vybrané pracoviště. 
 • Řešená témata:
 • Vyhodnocení provedených dílčích evaluací. 
 • Náměty pro ostatní.
 • Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci ve škole. 
 • Volitelná exkurze na vybranou školu.
 • Cena kurzu: 6 000,- Kč 
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (Přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF