•  
 
Dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy na ZŠ

Dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy na ZŠ

Charakteristika programu:
V rámci tohoto kurzu budou frekventanti seznámeni se začleněním integrovaných přírodovědných pokusů do výuky dětí mladšího školního věku.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent:
• schopen motivovat děti k provádění jednoduchých přírodovědných pokusů (experimentování)
• umět zvolit vhodný pokus vzhledem k tématu dne či týdne na 1. stupni v ZŠ
• umět provést experiment demonstračně nebo dětem při experimentování přiměřeně asistovat a výsledek pokusu adekvátně interpretovat

 • Garant kurzu: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. blok: Integrované přírodovědné pokusy (4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Obsahem jsou náměty pro přírodovědné experimentování s využitím praktického cvičení a videonahrávek návodů integrovaných přírodovědných pokusů a reakcí dětí na tyto pokusy.
  II. blok: Aplikace integrovaných přírodovědných pokusů (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Účastníci se naučí, jak využívat integrované přírodovědné pokusy v rámci přírodovědných projektů, programů a tematických bloků na 1. stupni ZŠ.
  III. blok: Přírodovědné integrované tematické bloky na 1. stupni ZŠ (4 hodiny v prezenční části + 3 hodiny samostudia)
  Účastníci se v rámci tohoto bloku naučí připravovat přírodovědné integrované tematické bloky či výuku integrovaných přírodovědných témat s využitím integrovaných přírodovědných experimentů a nových vyučovacích metod jako je např. konstruktivismus, projektová výuka či badatelsky orientované učení. Následně si učitelé sami připraví vlastní přírodovědný integrovaný blok či přírodovědnou integrovanou výuku v rozsahu min. dvou vyučovacích hodin.
  IV. blok: Rozvíjení přírodovědné gramotnosti ve školní výchově a vzdělávání (2 hodiny v prezenční části)
  Účastníci se na tomto workshopu pokusí spolu s lektorem kurzu vymyslet a vytvořit náměty na nové postupy, jak rozvíjet a zvyšovat přírodovědnou gramotnost dětí mladšího školního věku.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF