•  
 

Lektoři kurzu: 

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

  • Studium jednooborové magisterské psychologie ukončila v roce 2009. 
  • Po zakončení magisterského studia pracovala tři roky jako školní psycholog na základní škole a zajišťovala zde individuální poradenství a skupinovou práci s dětmi i dospělými. 
  • V roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. 
  • V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU a Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce školní psychologie a psychoterapie. 
  • Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea).

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. 

  • Absolvovala vysokoškolské studium učitelství a navazující doktorské studium v oboru psychologie. 
  • Je terapeutkou v Pesso-Boyden terapeutickém směru. 
  • Dlouhodobě pracuje s klienty v oblasti krizové intervence, jak v poradenském zařízení, tak v soukromé praxi, učí na VŠ.