•  
 
Práce s technickým a přírodním materiálem na ZŠ

Práce s technickým a přírodním materiálem na ZŠ

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na zisk vědomostí a dovedností při práci s nástroji a pomůckami z přírodních a technických materiálů a následně na rozšíření si portfolia námětů pro práci s dětmi v této oblasti.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu absolvent:
• bude umět charakterizovat základní druhy a vlastnosti přírodních a technických materiálů 
• získá základní vědomosti a dovednosti při práci s nástroji a pomůckami pro práci s přírodními a technickými materiály
• seznámí se se zásadami bezpečné práce s nástroji a pomůckami
• rozšíří si portfolio námětů v oblasti práce s přírodními a technickými materiály
• získá schopnost navrhnout a vytvořit konkrétní metodický postup pro práci s dětmi v oblasti práce s přírodními a technickými materiály

 • Garant kurzu: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. blok: Zajímavé techniky práce s papírem (4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Papír je snadno dostupný materiál s velkou možností využití při práci s dětmi v jakémkoli věku. V tomto bloku se účastník naučí zajímavé techniky skládání, vystřihování, pletení, modelování a dekorování z papíru, získá informace o přehledu a využití různých typů papírenských materiálů, osvojí si základní vědomosti a dovednosti při práci s nástroji a pomůckami, zásadami bezpečné práce a získá množství námětů, při tvorbě dekorací, ozdobných předmětů i učebních pomůcek z papíru.
  II. blok: Čtvero ročních období v práci s přírodními materiály (3 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  V průběhu celého roku lze v přírodě najít materiál, který můžeme využít k podpoře výuky a rozvoji představivosti dětí. V kurzu se účastník naučí techniky sběru, zpracování a uchovávání přírodních materiálů, techniky práce s přírodninami a možnosti kombinace přírodních a technických materiálů. Účastník si též osvojí základní vědomosti a dovednosti při práci s nástroji a pomůckami pro práci s přírodními a materiály a zásadami bezpečné práce. Získá také množství námětů a rad, které mu budou pomocníkem při tvorbě dekorací, ozdobných předmětů i učebních pomůcek z přírodních materiálů.
  III. blok: Materiály napříč dějinami aneb od dřeva přes kovy k plastu (3 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  V tomto bloku účastník, získá informace o kovových a dřevěných materiálech a plastech. Osvojí si základní vědomosti a dovednosti při práci s nástroji a pomůckami pro práci s těmito materiály. Seznámí se s jednotlivými pracovními operacemi ručního obrábění výše uvedených materiálů (řezání, pilování, stříhání, ohýbání, hoblování, dlabání, vrtání apod.) a zásadami bezpečné práce s nástroji a pomůckami. Získá též množství jednoduchých námětů ze dřeva, kovu a plastů využitelných ve své praxi.
  IV. blok: Tradiční techniky s netradičními materiály (4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  V tomto bloku účastník získá informace o zajímavých technikách práce s tradičními i netradičními technickými a přírodními materiály (fimo, chlupaté dráty, kůže, voskové provázky, bužírky, korálky, oplétací drátky, twist art, barvy na sklo, tuže, rydla, sádra, gel na gelové svíčky, voskový granulát, ovčí rouno, plsť, plastová brčka, juta, koženka, lýko, aranžérská hmota, sušené květiny, sisal, silon, polymerové hmoty) a s využitím těchto technik a materiálů při práci s dětmi.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF