•  
 

Pohybové aktivity pro seniory

Charakteristika programu:
Obsahem kurzu je cvičení na velkém míči, pilates a další inovativní cvičení. Kondiční a koordinační cvičení se zaměřením na správné držení těla a zdravotní aspekty cvičení. Praktické cvičení doplněno teoretickými znalostmi.

Požadované předpoklady uchazeče:
Seznámení se s bezpečností při pohybových aktivitách.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické a praktické znalosti v běžném životě k udržení psychické a fyzické kondice a při sebeobslužných činnostech.

 • Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.; Vlasta Prášilová
 • Délka a místo konání kurzu: praktický kurz v období od 5. září do 20. prosince 2017 s možností výběru termínu lekcí probíhající v prostorách KTV PdF MU – tělocvična Poříčí 7, Brno (vchod přes Poříčí 9)
  Termíny lekcí (délka lekce = 50 minut):
  pondělí: 8 hod. - 9 hod., 9 hod. - 10 hod., 10 hod. - 11 hod.
  středa: 8 hod. - 9 hod., 9 hod. - 10 hod.
  čtvrtek: 9 hod. - 10 hod., 10 hod. - 11 hod. 
 • Obsahový plán kurzu:
  Pravidelné lekce zaměřené na udržení kondice a pohybového rozsahu.
  Prevence zdravotních oslabení.
  Relaxační cvičení.
  Teoretické seznámení s různými pohybovými aktivitami.
 • Cena kurzu: 50,- Kč za jednu lekci (platba v hotovosti na místě)
 • Termín podání přihlášky: po e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) nebo na místě (přihláška ke stažení zde)
 • Počet účastníků: 20
 
 
Archivovaná verze z webu PdF