•  
 
Kreativita učitele ZŠ v polytechnickém vzdělávání

Kreativita učitele ZŠ v polytechnickém vzdělávání 

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na rozvoj kreativity, jak vlastní, tak dětí mladšího školního věku. Teoretické poznatky budou propojeny s názornými příklady a ukázkami.    

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu se absolvent naučí:
• základní poznatky z teorie kreativity a vztahy mezi nimi
• zásady kreativního vzdělávání
• sestavovat tým na základě adaptivního-inovativního stylu členů týmů
• plánovat činnost dětí v ZŠ tak, aby byla rozvíjena jejich kreativita

 • Garant kurzu: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. Blok: Teoretické základy kreativity (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)

  Pojem kreativita je používán v poslední době v souvislosti se vzděláváním velmi často nesprávně. Existuje mnoho definic a názorů na to, co to kreativita je. V tomto bloku se zaměříme na základní pojmy z oblasti teorie kreativity, tak aby učitelé byli schopni orientovat se v odborné literatuře a chápali základní pojmy a souvislosti mezi nimi. Teoretické poznatky budou propojeny s názornými příklady a ukázkami.    
  II. Blok: Zásady kreativního vzdělávání (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  V návaznosti na první blok se zaměříme na konkrétní zásady, jak rozvíjet kreativitu vlastní, následně kreativitu dětí, protože je prokázáno, že pouze kreativní učitel může rozvíjet kreativitu dětí. Uvedeme konkrétní postupy podporující rozvoj kreativity u dětí.
  III. Blok: Praktická cvičení (workshop) -  jak rozvíjet kreativitu (6 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Obsahem tohoto bloku jsou praktická cvičení, při kterých si učitelé v praxi vyzkouší teoretické poznatky z předchozích bloků. Náplní budou rozmanité oblasti obvyklých činností v mateřské škole. Součástí bude i určení adaptivního-inovativního stylu účastníků a aplikace tohoto zjištění na týmovou práci a sestavení kvalitního týmu spolupracovníků.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF