•  
 

Digiškola

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na zisk vědomostí a dovedností při práci s digitálními didaktickými pomůckami a na jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu se absolvent naučí:
• zásadám práce a hygienickým návykům při práci s digitální didaktickou technikou
• řešit problémy při práci s digitální didaktickou technikou
• využívat získané vědomosti a dovednosti ve své profesní praxi a dále samostatně rozšiřovat.

 • Garant kurzu: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. Blok: Základní rozdělení a kategorizace digitální didaktické techniky podle současných trendů (7 hodin v prezenční části + 3 hodiny samostudia)

  Cílem je naučit základnímu dělení digitálních didaktických pomůcek - tabletů, multimédií, chytrých telefonů, interaktivních tabulí a dalších podle zaměření výukové hodiny. Toto téma se bude zaměřovat na základní pojmy z oblasti digitálních didaktických pomůcek.
  II. Blok: Používání různých tipů digitální didaktické techniky podle současných trendů (7 hodin v prezenční části + 3 hodiny samostudia)
  Cílem je rozšíření vědomostí a dovedností absolventů v oblasti využití digitálních didaktických pomůcek - tabletů, multimédií, chytrých telefonů, interaktivních tabulí a dalších.
  Současně se zaměřuje nejen na nové techniky v oboru, ale i na nové pracovní postupy. Komplementární součástí jsou rozšiřující ukázky využití internetu při hledání novinek v oboru. Další částí bloku je zvnitřnění a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů při práci.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF