•  
 
Cvičím pro zdraví a baví mě to – zdravotní cvičení pro děti předškolního věku, 2017/18

Cvičím pro zdraví a baví mě to – zdravotní cvičení pro děti předškolního věku, 2017/18

Charakteristika programu:
Obsahovou náplní kurzu jsou cvičení pro správné držení těla u dětí předškolního věku a dále cvičení pro děti s oslabením podpůrně pohybového aparátu, obezitou a oslabením smyslových orgánů. Všechna cvičení jsou vhodně motivována, aby byla pro děti přitažlivá. Účastníci budou mj. seznámeni s jednotlivými druhy vyrovnávacích cvičení a psychomotorickými zdravotně zaměřenými aktivitami. 
Kurz je orientován na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi v mateřských školách. Je přednostně určen studentům, učitelkám a učitelům MŠ a vedoucím volnočasových aktivit. 
V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům v MŠ a studentům učitelství MŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního věku.

 • Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 4 vyučovací hodiny (prezence v 13:45 hod., zahájení v 14:00 hod., ukončení cca 18:00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 30. 10. 2017
 • Obsahový plán kurzu: celkem 4 vyučovací hodiny (1 hodina je 45 minut):
  - teoretická část - základy (1 hod.) - zdravotní tělesná výchova, druhy oslabení, kompenzační cvičení, motivace, bezpečnost při cvičení
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (3,5 hod.) - kompenzační cvičení a hry s tradičními i netradičními pomůckami a vhodnou motivací
  - metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (0,5 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 500,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 16. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 8