•  
 

Lektoři kurzu: 

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

  • Studium jednooborové magisterské psychologie ukončila v roce 2009.
  • Po zakončení magisterského studia pracovala tři roky jako školní psycholog na základní škole a zajišťovala zde individuální poradenství a skupinovou práci s dětmi i dospělými.
  • V roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie.
  • V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU a Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce školní psychologie a psychoterapie.
  • Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea).

Mgr. David Vaněk, Ph.D.

  • Je absolventem jednooborové psychologie a navazujícího doktorského studia.
  • Pracuje dlouhodobě jako školní psycholog, terapeut a lektor odborných kurzů pro učitele.
  • Je PCA terapeutem.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF