•  
 
Zábavná gymnastika jako součást tělesné výchovy na ZŠ 1.

Zábavná gymnastika jako součást tělesné výchovy na ZŠ 1. 

Charakteristika programu:
Praktický metodický seminář je zaměřen na netradiční pojetí disciplín sportovní gymnastiky v jejích jednotlivých disciplínách. Metodika pro práci s dětmi mladšího školního věku s důrazem na správnou dopomoc a záchranu u sportovní gymnastiky netradiční hravou motivační formou. Jedná se o motivační zpracování metodického nácviku gymnastických cvičení ke každé z disciplín s ohledem na věk žáků - s využitím dětské fantazie, hudební kulisy a poutavé atmosféry. Nácvik dopomoci a záchrany při nácviku daných prvků i při jejich samotném provedení, průpravná cvičení pro nácvik prvků na jednotlivých nářadích.
Akrobacie (kotoul vpřed, kotoul vzad a jejich modifikace, stoj na rukou, stoj na lopatkách, přemet stranou)
Hrazda (seznámení s hrazdou)
Přeskok (roznožka, průpravná cvičení na skrčku, skrčka)
Kladina (chůze a její modifikace, rovnovážné polohy, náskoky, seskoky, obraty)

Požadované předpoklady uchazeče:
Určeno pedagogickým pracovníkům - učitelé základních škol, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení. Určeno pedagogickým pracovníkům v ZŠ a studentům učitelství ZŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije získané metodické, teoretické a praktické dovednosti v pedagogické praxi. Získá teoretický vhled a bude umět vhodně aplikovat sportovní gymnastiku v praxi.

 • Garant kurzu: Mgr. Daniela Jonášová
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová
 • Délka kurzu: jednodenní bloková výuka v prostorách KTV PdF MU, Poříčí 7, budova Y, tělocvična č. 49, celkem 6 vyučovacích hodin (evidence účastníků v 10.00 hod., ukončení cca 14.00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 13. 5. 2017
 • Obsahový plán kurzu: celkem 6 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka)
  -   teoretické základy - 0,5 hod.
  -   praktické a metodické ukázky cvičení - 5 hod. (široké a aktivní seznámení se všemi disciplínami)
  -   zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného vyhodnocení kurzu - 0,5 hod.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Aktivní absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 700,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (jonasova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 28. 4. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6