•  
 
Výuka matematiky na 2. stupni ZŠ pro matematicky nadané žáky

Výuka matematiky na 2. stupni ZŠ pro matematicky nadané žáky

Charakteristika programu:
Účastníci se seznámí s nejnovějšími přístupy k matematicky nadaným žákům, jejich typickým charakteristikám a handicapům nadaných žáků. Kurz zprostředkuje výměnu zkušeností s originálními přístupy k řešení úloh, nabídne možnosti rozšíření a prohloubení standardního učiva. Pozornost bude věnována také práci s těmito žáky v rámci inkluzívního vzdělávání. Práce se žáky s dvojí výjimečností (nadaní s poruchami učení).

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené SS vzdělání s maturitou

 • Garant kurzu: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: RNDr. Růžena Blažková, CSc., Mgr. Irena Budínová, Ph.D., Mgr. Helena Durnová, Ph.D., Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní sobotní kurz v délce 8 hodin v prostorách PdF (učebna 37, Poříčí 31, Brno)
 • Termín konání kurzu: změna termínu - nový termín 27. 5. 2017 (přesun z 20. 5. 2017)
 • Obsahový plán kurzu:
  Dopolední blok:
  45 min - přednáška - seznámení s problematikou
  90 min - práce s pomůckami (hry s matematickou tématikou)
  45 min - přednáška - nové směry ve výuce nadaných
  Odpolední blok:
  45 min - přednáška - matematické soutěže ve výuce nadaných
  90 min - řešení úloh z matematických soutěží pro ZŠ s důrazem na neobvyklé způsoby řešení
  45 min - výměna zkušeností během řízené diskuze a závěrečné zhodnocení
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 1000,- Kč (platba kurzu v hotovosti na místě)
 • Termín podání přihlášky: do 28. 4. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 20 (v případě vyššího zájmu bude kurz rozdělen na 2)
 • Poznámka: Kurz je akreditován.