•  
 
Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku

Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku

Charakteristika programu:
Obsahová náplň kurzu je zaměřena na hry a cvičení s tradičními i netradičními pomůckami (např. švihadlo, overball, jednoduché hudební nástroje, hravá gymnastika, cvičení s básničkami apod.) a motivované koordinační a relaxační pohybové hrátky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ a vychovatelům ŠD.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. 
Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ, MŠ a vychovatelům ŠD. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi. Současné směry představených netradičních přístupů k tělesnému pohybu uplatní ve výuce.
  
 • Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7/9, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8.30 hod., zahájení v 9.00 hod., ukončení cca 17.00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 22. 4. 2017
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka):
  -teoretické základy (1 hod.) – představení vhodné literatury a multimediálních materiálů, základní představení jednotlivých prezentovaných pohybových činností 
  -praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.)
  -zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 860,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 7. 4. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6