•  
 
Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření


Charakteristika programu:
Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program speciální pedagogika, obor speciální pedagogika nebo speciální pedagogika pro učitele. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent bakalářského nebo magisterské studia většinou pedagogického zaměření. Například se jedná o absolventy bakalářského studia učitelství pro mateřské školy, vychovatelství nebo sociální pedagogika, ev. jiného oboru s uvedením důvodu.

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.

  • Garant kurzu: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Lektor kurzu: vyučující Katedry speciální pedagogiky PdF MU
  • Délka kurzu: 1 semestr JS 2017
  • Termín zahájení kurzu: únor 2017 
  • Obsahový plán kurzu: 3 povinné předměty + 2 povinně volitelné předměty (podle zvolené varianty - viz přihláška)
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
  • Cena kurzu: 15 000,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  • Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2017 (přihláška ke stažení zde)
  • Počet uchazečů: neomezen
  • Poznámka: Kurz není akreditován.