•  
 
Psychomotorické hry a aktivity ke zklidnění dětí s ADHD a ADD v MŠ a ZŠ

Psychomotorické hry a aktivity ke zklidnění dětí s ADHD a ADD v MŠ a ZŠ

Charakteristika programu:
Cílem je seznámit zúčastněné s metodou psychomotoriky. Vybavit je teoretickými i praktickými dovednostmi, nabídnout katalog her. Psychomotorické hry a aktivity jsou využitelné u všech věkových kategorií, se zaměřením na předškolní věk dětí lze modifikovat pro mladší školní věk. Je možno psychomotorické hry využívat i jako prostředek pro zlepšování pohybových dovedností u dětí a pro rozvoj pohybové gramotnosti. Praktický seminář se zaměřením na práci s hyperaktivními dětmi, které mají potíže v soustředění a zklidnění (i pro děti s LMD).
Praktické vyzkoušení her a jejich zásobník s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a žáků, s nimiž učitelé pracují. 
Obsahem kurzu:
-    seznámení se všemi třemi oblastmi psychomotoriky
-    pohybové hry s využitím netradičního přístupu, pomůcek i motivace.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Kurz je určen pedagogickým pracovníkům - učitelé mateřských i základních škol, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení. Dále je také určen pedagogickým pracovníkům v MŠ a studentům učitelství MŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije získané metodické, teoretické a praktické dovednosti v pedagogické praxi. Získá teoretický vhled a schopnost vhodně aplikovat psychomotorické hry do praxe.

 • Garant kurzu: Mgr. Daniela Jonášová
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová, Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní bloková výuka v prostorách KTVVZ PdF MU, Poříčí 7, budova Y, tělocvična č. 49, celkem 8 vyučovacích hodin (evidence účastníků v 10.00 hod., ukončení cca 17.00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 29. 4. 2017
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka)
  -   teoretické základy - 1 hod.
  -   praktické a metodické ukázky cvičení - 6 hod. (široké a aktivní seznámení se všemi oblastmi psychomotoriky)
  -   zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného vyhodnocení kurzu - 1 hod.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Aktivní absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 850,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (jonasova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 14. 4. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6