•  
 
Praktická čeština pro administrativní pracovníky

Praktická čeština pro administrativní pracovníky

Charakteristika programu:
Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků, kteří již delší dobu poukazují na to, že postrádají možnost zdokonalit se v současné češtině, a to především ve dvou rovinách: pravopisné a stylistické. Kurz jim poskytuje možnost zdokonalit se v současné češtině v obou těchto rovinách.

Požadované předpoklady uchazeče:
Středoškolské vzdělání s maturitou

Profil absolventa:
Absolvování kurzu by mělo jeho účastníkům umožnit zkvalitnění dovedností v oblasti tvorby písemností a získat lepší uplatnění na trhu práce v administrativní sféře.

 • Garant kurzu: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
 • Lektor kurzu: Mgr. Iva Janoušová; PhDr. Ivana Kolářová, CSc.; PaedDr. Ivo Martinec, CSc.; Doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.; Mgr. Hana Žižková
 • Délka kurzu: celkem 6 konzultací po 4 hodinách (březen - květen 2017)
 • Termíny konání kurzu: vždy od 13.00 do 16.30 hod.
  2. 3. 2017
  16. 3. 2017
  30. 3. 2017
  27. 4. 2017
  11. 5. 2017
  25. 5. 2017
 • Místo konání: učebna 37 (Poříčí 31, 2. patro)
 • Obsahový plán kurzu:
  Kurz je orientovaný především:
  a) na praktické procvičení jazykových jevů všech druhů pravopisu se zaměřením na změny, ke kterým v posledních letech došlo, a s přihlédnutím ke stylu administrativnímu;
  b) na zásady správné stylizace úředních písemností (dopis, pozvánka, předpis, zprávy z různých akcí aj.) a volbu vhodných jazykových prostředků; postupy vyhledávání a odstranění stylizačních nedostatků, které mohou vést až k nedorozumění mezi adresátem a odesilatelem.
  Součástí kurzu je také návod, jak ověřit jazykovou správnost vyhledáním slov ve vybraných elektronických zdrojích (Internetová jazyková příručka UJČ AV ČR, elektronická verze Slovníku spisovného jazyka českého, Lexiko - databáze heslářů na webových stránkách UJČ AV ČR).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 3360,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10
 • Poznámka: Kurz není akreditován.