•  
 
Podílové fondy – kurz finanční/investiční sebeobrany

Podílové fondy – kurz finanční/investiční sebeobrany

Charakteristika programu:
Jde o kurz zaměřený na oblast podílových fondů, který je primárně určený pro učitele základních a středních škol. Účastníci si v kurzu osvojí základní pojmy ze světa podílových fondů, naučí se vyhledat, rozpoznat a správně interpretovat relevantní informace k podílovým fondům. Získají informace, jak podílové fondy fungují, jakým způsobem vytvářejí zisk a i to, jak jsou regulované. Frekventanti se v kurzu seznámí s probíranou tematikou nejen teoreticky, ale i prakticky. Na mnoha příkladech z praxe se naučí využívat získané znalosti pro efektivní hospodaření s vlastními finančními prostředky. Cílovou skupinou jsou učitelé základních škol, víceletých gymnázií i vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří mohou získané znalosti o podílových fondech využít ve své práci a při výuce žáků v předmětech zaměřených na ekonomii a finanční gramotnost. Díky získaným znalostem a dovednostem budou schopni s žáky odborně komunikovat a vytvořit reálnou představu o efektivnosti nabídek a řešení podílových fondů. Tak žákům dát možnost efektivně hospodařit s vlastními úsporami a zároveň minimalizovat rizika vyplývající z této činnosti.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené vysokoškolské vzdělání
Základní uživatelská znalost práce s PC

Profil absolventa:
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní znalosti a naučit je potřebným dovednostem ve vztahu k podílovým fondům takovým způsobem, aby byli sami schopni získané znalosti předávat žákům ve výuce a aplikovat je v praxi. Účastníci se naučí efektivně vyhledávat důležité informace, správně je interpretovat a aktivně využívat při správě financí.

 • Garant kurzu:
  Odborným garantem kurzu je společnost Financial Express (FE): Společnost FE je uznávaným specialistou v oblasti analýzy, validace, klasifikace a diseminace dat k podílovým fondům. S pobočkami v Evropě, Asii a Austrálii. FE disponuje velkým týmem odborníků na různé oblasti dat. Díky vysoké kvalitě dat, odbornosti a nestranné analýze FE zásobuje daty nejen přední správcovské společnosti z celého světa, ale i odborné asociace a regulátory kapitálového trhu.
  Odborným garantem je dál: Doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (docent Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
 • Lektor kurzu:
  Mgr. Ľubica Kosorinská, odborný pracovník a školitel české pobočky britské společnosti FE – Financial Express. FE patří mezi přední společnosti zabývajícími se získáváním, vyhodnocováním a distribucí dat o podílových fondech. FE jako nezávislá společnost úzce spolupracuje s britskými regulátory finančního trhu a je známa vysokou kvalitou investičních dat.
  Mgr. Jiří Kosorinský
  Asistenti – dva studenti z řad studentů PedF MU, kteří úspěšně absolvovali výuku tento kurz. Studenti budou pomáhat frekventantům při prezenční výuce s jednoduššími problémy a výuka tak byla individuálnější a dalo se méně zdatným frekventantům lépe pomáhat se zvládnutím vyučované látky. Za kvalitu jejich práce je zodpovědný lektor.
 • Délka kurzu: celkem 16 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 4 týdnů po 4 hodinách 
 • Termín konání kurzu:
  5. 5. 2017
  12. 5. 2017
  19. 5. 2017
  26. 5. 2017
  začátky vždy v 17.30 hod.
 • Obsahový plán kurzu:
  1) Představení konceptu podílových fondů, základní principy fungování, regulace, výhody a nevýhody, vnitřní členění fondů do tříd (podle typu investora, způsobu zajištění, vyplácení dividend), popis jednotlivých rozdílů, výhody a nevýhody - 2 hodiny
  2) Základní představení jednotlivých typů dokumentů (prospekt, KII dokument, měsíční zpráva, půlroční zpráva a výroční zpráva) k podílovým fondům, ale i jiné zdroje informací - 2 hodiny
  3) Představení základních druhů podílových fondů podle typu aktiv, do kterých investují. Akciové fondy – jak fungují, jaké mají vlastnosti a jaká jsou typická rizika akciových fondů - 2 hodiny
  4) Dluhopisové fondy, co jsou to dluhopisy, jaké známe typy, co je to rating, jaké vlastnosti mají dluhopisové fondy, jaké jsou jejich výhody a nevýhody - 2 hodiny
  5) Fondy peněžního trhu a smíšené fondy, jak fungují, jakou používají strategii, jaké jsou jejich výhody a nevýhody - 2 hodiny
  6) Poplatky, jaké typy poplatků existují, na co se vztahují, v jaké výši se pohybují u různých typů fondů - 2 hodiny
  7) Výkonnost, co určuje výkonnost fondu, jak se stanovuje cena fondu, křivka výkonnosti, kumulativní výkonnost, roční výkonnost, benchmark, základní ukazatele (alfa, beta, volatilita, information ratio) - 2 hodiny
  8) Jak posoudit vhodnost investice, investiční horizont., rizikovost, likvidita, výnos - 2 hodiny
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Evaluační dotazník, pohovor. Požadovaná stoprocentní účast. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 3000,- Kč  (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 21. 4. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 7, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován.