•  
 

Aktivizující výukové metody

Charakteristika programu:
Kurz nabízí:
•    ucelený teoretický přehled výukových metod,
•    porozumění jejich významu a místu v procesu výuky a dopadu na učení žáka,
•    praktickou zkušenost a upevnění dovedností aktivizující metody používat tak, aby vedly žáka ke kritickému myšlení,
•    reflektování vlastní výuky a promyšlenou přípravu a aplikaci ve výuce.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské)
Kurz je určen pro absolventy bakalářského i magisterského stupně studia, kteří pracují v oblasti vzdělávání a dalšího profesního rozvoje, v oblasti výuky a zavádění inovací do vyučovacího procesu. Dále je také určen učitelům a vedoucím pracovníkům středních odborných škol.

 • Garant kurzu: PhDr. Vladimíra Neužilová
 • Lektor kurzu: PhDr. Vladimíra Neužilová
 • Délka kurzu: celkem 48 hodin (únor – květen 2017) v prostorách PdF MU
 • Termín konání kurzu:
  28. 2. 2017
  2. 3. 2017
  16. 3. 2017
  30. 3. 2017
  13. 4. 2017
  27. 4. 2017
  11. 5. 2017
  25. 5. 2017
  vždy od 13.30 do 17.30 hod.
 • Obsahový plán kurzu:
  I.    Pojetí výukové metody ve vyučování, vztah k obsahu učiva.
  II.   Aktivizující výukové metody
  1.   Metody diskusní a metody řešení problémů.
  2.   Metody osobnostně sociální výchovy a metody dramatické výchovy.
  3.   Metody kritického myšlení.
  4.   Skupinová a kooperativní výuka.
  5.   Projektová výuka.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci zhodnotí kurz prostřednictvím evaluačního dotazníku. Každý absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 3 600,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 18. 2. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 12, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován.