Research ProjectCode Provider MSM
Identification Code 0021622443
Title Research Project Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Candidate Masaryk University
Practitioner Faculty of Education Masaryk University
Resolver prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Solution time RP 2007-2013


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education